Juttas ringvinge

23.06.2018—17.06.2021
Juttas ringvinge Målsjøen, Klæbu - 5777
Jutta ringvinge Trysil - 6804
Juttas ringvinge Trysil - 7154
Juttas ringvinge Stjørdal - 5581
Juttas ringvinge Åmot - 5742
Juttas ringvinge Åmot - 5708
Juttas ringvinge Åmot - 5771
Juttas ringvinge Stjørdal - 5476
Juttas ringvinge Klæbu - 6150
Juttas ringvinge Løksmyra, Klæbu - 4606
Juttas ringvinge Stjørdal - 5661
Juttas ringvinge Åmot - 5687
Jutta ringvinge Trysil - 6744