Sjeldne fugler i Norge

17.02.2007—29.01.2023
Stork Sutterø, Stjørdal 004
Stork Pålerudbyen, Ringerike 085
Stork Pålerudbyen, Ringerike 087
Stork Pålerudbyen, Ringerike 040
Skjestork Jøa, Fosnes - 1750
Skjestork Jøa, Fosnes - 1769
Skjestork Jøa, Fosnes - 1775
Jomfrutrane Gaulosen, Melhus - 5496
Jomfrutrane Gaulosen, Melhus - 4832
Jomfrutrane Kjose, Larvik-5653
Jomfrutrane Kjose, Larvik-5725
Dvergtrappe Jomfruland, Kragerø-7634
Dvergtrappe Jomfruland, Kragerø-8007
Egretthegre Bergshølen, Stjørdal-9616
Egretthegre Bergshølen, Stjørdal-9549
Egretthegre Bergshølen, Stjørdal-9435
Egretthegre Skånes, Levanger-3194
Silkehegre Storøykilen, Fornebu, Bærum-3482
Silkehegre Storøykilen, Fornebu, Bærum-3596
Silkehegre Lecadammen, Stjørdal - 0724