Eremittsnipe

13.10.2018
Eremittsnipe Værlandet, Askvoll - 6666
Eremittsnipe Værlandet, Askvoll - 6815
Eremittsnipe Værlandet, Askvoll - 6688
Eremittsnipe Værlandet, Askvoll - 6678
Eremittsnipe Værlandet, Askvoll - 6726