Dyr

 • Fjellrev

 • Rødrev

 • Sølvrev

 • Røyskatt

 • Snømus

 • Mink

 • Oter

 • Bever

 • Moskus

 • Rådyr

 • Elg

 • Hjort

 • Rein

 • Svalbardrein

 • Hare

 • Ekorn

 • Pinnsvin

 • Hvalross

 • Lemen

 • Klatremus

 • Vågehval

 • Firfirsle

 • Buorm

 • Hoggorm

 • Havert

 • Steinkobbe