Fjelljo

13.07.2011—10.09.2016
Fjelljo Oppdal 1140
Fjelljo Oppdal 1131
Fjelljo Oppdal 984
Fjelljo Havområdene nord for Halten, Frøya-9340
Fjelljo Oppdal 562
Fjelljo Oppdal 823
Fjelljo Oppdal 825
Fjelljo Havområdene nord for Halten, Frøya-9021
Fjelljo Oppdal 828
Fjelljo Oppdal 898
Fjelljo Oppdal 899
Fjelljo Oppdal 913
Fjelljo Havområdene nord for Halten, Frøya-9333
Fjelljo Havområdene nord for Halten, Frøya-9343
Fjelljo Oppdal 942
Fjelljo Oppdal 978
Fjelljo Oppdal 980
Fjelljo Oppdal 985
Fjelljo Oppdal 1129
Fjelljo Havområdene nord for Halten, Frøya-9020