Kråkefugl

 • Skjære

 • Nøtteskrike

 • Lavskrike

 • Nøttekråke

 • Kaie

 • Kornkråke

 • Kråke

 • Svartkråke

 • Ravn

 • Stær

 • Rosenstær