Røyskatt

25.03.2007—25.03.2016
Røyskatt Grandefjæra, Ørland 525
Røyskatt Grandefjæra, Ørland 535
Røyskatt Grandefjæra, Ørland 580
Røyskatt Grandefjæra, Ørland 2248
Røyskatt Grandefjæra, Ørland 2251
Røyskatt med Hare Vadsøya, Vadsø-4558
Røyskatt med Hare Vadsøya, Vadsø-4738
Røyskatt med Hare Vadsøya, Vadsø-4625
Røyskatt Unndalsvatnet, Oppdal 650
Røyskatt Unndalsvatnet, Oppdal 703
Røyskatt med Hare Vadsøya, Vadsø-4624
Røyskatt Tautramolo, Frosta-5927
Røyskatt med Hare Vadsøya, Vadsø-4635
Røyskatt med Hare Vadsøya, Vadsø-4731
Røyskatt Vadsøya, Vadsø-4515
Røyskatt Vadsøya, Vadsø-4704
Røyskatt Vadsøya, Vadsø-4543
Røyskatt Unndalsvatnet, Oppdal 675
Røyskatt Grandefjæra, Ørland 611
Røyskatt Vadsøya, Vadsø-4656