Spurvehauk

18.04.2010—24.09.2018
Spurvehauk Tautra, Frosta - 0643
Spurvehauk hann Tynesfjæra, Levanger-927752
Spurvehauk hann Tynesfjæra, Levanger-6536
Spurvehauk Jåbekk, Mandal - 5008
Spurvehauk Tynesfjæra, Levanger-6537
Spurvehauk Ålen 1183