Havsvale

02.07.2017
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0178
Havsvale havområdene utenfor Skomvær, Røst - 0220
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0448
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0496
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0607
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 9828
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0190
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0245
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0294
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0613
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0623
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0630
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0673
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0702
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0703
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0713
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 0728
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 9616
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 9797
Havsvale sjøområdene utenfor Skomvær, Røst - 9827