Starrsanger

30.09.2009
Starrsanger Søre merkeskog, Utsira 005