Lappiplerke

02.06.2012
Lappiplerke Hamningberg, Båtsfjord-3901
Lappiplerke Hamningberg, Båtsfjord-3737
Lappiplerke Hamningberg, Båtsfjord-3831
Lappiplerke Hamningberg, Båtsfjord-3903
Lappiplerke Hamningberg, Båtsfjord-3692
Lappiplerke Hamningberg, Båtsfjord-3569
Lappiplerke Hamningberg, Båtsfjord-3789
Lappiplerke Hamningberg, Båtsfjord-3817
Lappiplerke Hamningberg, Båtsfjord-3712
Lappiplerke Hamningberg, Båtsfjord-3837